Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

20 tháng 3 2023 14:22

câu hỏi

Hãy viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10000. Hỏi có bao nhiêu số có chữ số 9?

Hãy viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 10000. Hỏi có bao nhiêu số có chữ số 9?

 


6

1


Minh M

27 tháng 3 2023 12:31

<p>301 nha</p>

301 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình chưa tìm thấy đáp án

8

Lihat jawaban (2)