Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

01 tháng 2 2020 13:27

câu hỏi

hãy viết các phân số có tích của tử số và mẫu số bằng 18


0

2


Nguyễn T

02 tháng 2 2020 15:11

Chào con! Ta có: 18 = 1×18=2×9=3×6 Do vậy ta viết được các PS theo yêu cầu của bài là: 1/18; 2/9; 9/2; 3/6; 18/1

Tống Đ

03 tháng 2 2020 09:23

ta có : 18=1×18; 2×9; 3×6 ta có thể viết các phân số sau : 1/18; 2/9; 3/6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1746:20 ×304 hehe

0

Lihat jawaban (5)