Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

26 tháng 10 2022 16:55

câu hỏi

hãy vẽ hình vuông mnpq có cạnh mn = 4 cm và kể tên các đường chéo của hình vuông đó.Tính diện tích và chu vi hình vuông trên

hãy vẽ hình vuông mnpq có cạnh mn = 4 cm và kể tên các đường chéo của hình vuông đó.Tính diện tích và chu vi hình vuông trên


73

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1 hình học</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>các đường chéo là: AD, BC</p><p>Diện tích hình vuông là: 4.4=16 (cm<sup>2</sup>)</p><p>Chu vi hình vuông là: 4.4=16 (cm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1 hình học

Câu trả lời chi tiết như sau:

các đường chéo là: AD, BC

Diện tích hình vuông là: 4.4=16 (cm2)

Chu vi hình vuông là: 4.4=16 (cm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết c) (x+3)(x^(2)−3x+9)−x(x−1)(x+1)=27.

3

Được xác nhận