Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:40

câu hỏi

Hãy trình bày những hiểu biết của mình về các hợp chất sunfua (các loại sunfua , độ tan, mầu sắc, khả năng thủy phân)?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 04:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>-H2S: là chất khí không màu, có mùi trứng thối, độc, ít tan trong nước.</p><p>-SO2: là chất khi không màu, nặng hơn không khí, độc, có mùi hắc, tan và tác dụng được với nước.</p><p>-SO3: là chất lỏng hút nước rất mạnh</p><p>-H2SO4: là chất lỏng nhớt, khó bay hơi, năng hơn nước và tan vô hạn trong nước,<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 10
Bài giải chi tiết: 

-H2S: là chất khí không màu, có mùi trứng thối, độc, ít tan trong nước.

-SO2: là chất khi không màu, nặng hơn không khí, độc, có mùi hắc, tan và tác dụng được với nước.

-SO3: là chất lỏng hút nước rất mạnh

-H2SO4: là chất lỏng nhớt, khó bay hơi, năng hơn nước và tan vô hạn trong nước,
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận