Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương N

14 tháng 10 2022 03:37

câu hỏi

hãy trả lời bài ở dưới

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 08:16

Được xác nhận

<p>Xin chào Dương N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Chu vi đáy của hình lăng trụ:</p><p>5+9+7+9=30(cm)</p><p>Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là:</p><p>S<sub>sq</sub>=30×15=450(cm<sup>2</sup>)</p><p>Diện tích mặt đáy của hình lăng trụ là:</p><p>S<sub>ABCD</sub>=S<sub>ABD</sub>+S<sub>CDB</sub></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =1/2BD.AH+1/2BD.CK</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =1/2×20×4+1/2×20×6</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =100(cm<sup>2</sup>)</p><p>Thể tích của hình lăng trụ là:</p><p>V=100×15=1500(cm<sup>3</sup>)</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Dương N.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

Chu vi đáy của hình lăng trụ:

5+9+7+9=30(cm)

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là:

Ssq=30×15=450(cm2)

Diện tích mặt đáy của hình lăng trụ là:

SABCD=SABD+SCDB

            =1/2BD.AH+1/2BD.CK

            =1/2×20×4+1/2×20×6

            =100(cm2)

Thể tích của hình lăng trụ là:

V=100×15=1500(cm3)

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trứng có chất khoáng không

4

Lihat jawaban (1)