Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 8 2022 06:50

câu hỏi

Hãy thực hiện các phép toán A∪B biết A={x∈R∣x<1/2} và B={x∈R∣1<x<2}.

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 08:00

Được xác nhận

Xin chào em Bao T Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Chương 1-Đại số, Bài tập hợp Bài giải chi tiết A=(−vô cùng;1/2); B=(1;2) A∪B=(−vô cùng;1/2)∪(1;2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận