Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuyến K

16 tháng 10 2020 13:21

câu hỏi

hãy tạo ra phản ứng hóa hợp


5

1


P. Liên

20 tháng 10 2020 11:48

Bạn ghi rõ câu hỏi giúp mình?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết công thức hóa học của các hợp chất sau và cho biết chúng thuộc hợp chất gì? Điphotpho pentaoxit

5

Được xác nhận

cho 5,6 gam kim loại Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL. tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

8

Lihat jawaban (2)