Square root
VBT
Calculator
magnet

Bavi X

24 tháng 10 2022 11:39

câu hỏi

hãy tính số phần tử và tổng các phần tử của tập hợp

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 11:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bavi x</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Số phần tử của tập hợp là:</p><p>n=(221-3)/1+1=219 (phần tử)</p><p>Tổng các phần tử của tập hợp là:</p><p>S=3+(4+221)+(5+220)+(6+219)+...</p><p>=3+225+225+225+...+225</p><p>Có số số hạng 225 là: [(221-4)/1+1]/2=109 (số hạng)</p><p>=&gt; S=3+225.109=24528</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bavi x

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Tập hợp. Các phần tử của tập hợp

Bài giải chi tiết : 

Số phần tử của tập hợp là:

n=(221-3)/1+1=219 (phần tử)

Tổng các phần tử của tập hợp là:

S=3+(4+221)+(5+220)+(6+219)+...

=3+225+225+225+...+225

Có số số hạng 225 là: [(221-4)/1+1]/2=109 (số hạng)

=> S=3+225.109=24528

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)