Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang G

17 tháng 9 2023 14:05

câu hỏi

hãy tính số phần tử của các tập hợp sau A={91;92;93;...;2011} B={544;546;548;...;1968} nhanh lên đang cần gấp

hãy tính số phần tử của các tập hợp sau

A={91;92;93;...;2011}

B={544;546;548;...;1968}

nhanh lên đang cần gấp

 

alt

9

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2. She thinks that her house is different _______ my house . A. like B. as C. from D. of

38

Được xác nhận