Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

24 tháng 1 2022 15:00

câu hỏi

hãy tính phép tính sau đây 1/10 +1/10 bằng?


9

1


Tuấn K

26 tháng 1 2022 10:45

0,2 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)