Square root
VBT
Calculator
magnet

Đình Đ

20 tháng 11 2022 03:12

câu hỏi

Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra từ điện trở 4 Ω có dòng điện cường độ 0,6 A đi qua trong 2 giây.

Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra từ điện trở 4 Ω có dòng điện cường độ 0,6 A đi qua trong 2 giây.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 06:28

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Đình Đ,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 2,88J<br><br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng</strong></p><p>Chương II: Nhiệt học 2<br>Bài giải chi tiết:<br>Q = I<sup>2</sup>Rt = 0,6<sup>2</sup>.4.2 = 2,88J<br>Kết luận: đáp án chính xác là 2,88J<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Đình Đ, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 2,88J

Đây là một bài tập thuộc Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Chương II: Nhiệt học 2
Bài giải chi tiết:
Q = I2Rt = 0,62.4.2 = 2,88J
Kết luận: đáp án chính xác là 2,88J
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sử dụng kiến thức về lực Lo-ren-xơ đề giải thích một hiện tượng trong đời sống

0