Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

19 tháng 5 2022 01:05

câu hỏi

Hãy tóm tắt và giải bài tập sau : Trong phòng thí nghiệm , Bạn Thanh thả một miếng đồng được đun nóng tới 100° C vào một bình chứa 2kg nước ở 20°c .Nhiệt độ của miếng đồng và nước khi cân bằng nhiệt là 30°c .Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k và của nước là 4200J/kg.k. Coi như chỉ có miếng đòng và nước truyền nhiệt cho nhau Em hãy thay bạn Thanh trả lời các câu sau: a ) Nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi ra sao? b) Tính nhiệt lượng nước thu vào? c)Tính khối lượng lượng của miếng đồng?


6

1

Được xác nhận

N. Ngandtt

24 tháng 6 2022 02:30

Được xác nhận

Chào em, cô trả lời câu hỏi của em như sau: Hãy tiếp tục đặt câu hỏi nhé!

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khối lượng riêng là gì?

11

Lihat jawaban (1)