Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

07 tháng 12 2022 14:34

câu hỏi

Hãy tìm CTHH ĐGN của h/c sau biết rằng trong h/c này chứa 6,9g Na và 4,8g S

Hãy tìm CTHH ĐGN của h/c sau biết rằng trong h/c này chứa 6,9g Na và 4,8g S


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 12:30

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Các NTHH Bài giải chi tiết: Ta có: nNa=0,3mol nS=0,15mol Ta có: nNa:nS=2:1 => CTHH: Na2S Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nung 23g đá vôi có chứa CaCO3 hoàn toàn ta thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và chất rắn A a/ Tính khối lượng chất rắn A . A là hỗn hợp hay nguyên chất? Vì sao? b/ Tính % CaCO3 trong 24g đá vôi

10