Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên N

24 tháng 3 2020 07:55

câu hỏi

Hãy đặt 5 câu theo mẫu : Ai thế nào có hình ảnh so sánh


0

3


Mỹ T

26 tháng 3 2020 03:24

1) Mẹ em hiền như cô Tấm. 2) Mặt nước trong và phẳng lặng như tấm gương khổng lồ. 3) Bác gà trống choai oai phong như một chàng dũng sĩ. 4) Mặt trời đỏ rực như đốm lửa. 5) Lông chú mèo mướp mượt như nhung.

Bích L

26 tháng 3 2020 06:59

mẹ em thế nào

Phạm P

28 tháng 3 2020 10:38

Mẹ em giữ như quỷ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đã có giá đỡ bảng điều gì cũng giống và điều động luân gia tộc

1

Lihat jawaban (1)