Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

19 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Hãy phủ định của mệnh đê sau P:"∀x∈Q:3x^(2)−10x+3=0 .


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Mệnh đề</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Mệnh đề phủ định: ∀x∈Q:3x<sup>2</sup>−10x+3≠0 .</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Mệnh đề

Câu trả lời chi tiết như sau:

Mệnh đề phủ định: ∀x∈Q:3x2−10x+3≠0 .

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận