Square root
VBT
Calculator
magnet

Mfkdjwadskdasj M

06 tháng 10 2022 13:03

câu hỏi

Hãy phân tích các số A,B ra thừa số nguyên tố : A=4 2 . 6 3 B=9 2 .15 2

Hãy phân tích các số A,B ra thừa số nguyên tố :

     A=42 . 63

     B=92 .152


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 13:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Mfkdjwadskdasj M,</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Bài Số nguyên tố</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>A=4<sup>2</sup> . 6<sup>3</sup>=3456=2<sup>7</sup>.3<sup>3</sup></p><p>B=9<sup>2 </sup>.15<sup>2</sup>=18225=3<sup>6</sup>.5<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Mfkdjwadskdasj M,

Đây là bài tập thuộc Bài Số nguyên tố

Bài giải chi tiết:

A=42 . 63=3456=27.33

B=92 .152=18225=36.52

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Tran V

06 tháng 10 2022 13:42

<p>bài tập thuộc Bài Số nguyên tố à?</p><p>lời giải đây:</p><p>A=4<sup>2</sup> . 6<sup>3</sup>=3456=2<sup>7</sup>.3<sup>3</sup></p><p>B=9<sup>2 </sup>.15<sup>2</sup>=18225=3<sup>6</sup>.5<sup>2</sup></p>

bài tập thuộc Bài Số nguyên tố à?

lời giải đây:

A=42 . 63=3456=27.33

B=92 .152=18225=36.52

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đại yêu ai

3

Lihat jawaban (1)