Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỷ T

24 tháng 3 2021 05:41

câu hỏi

Hãy phân biệt hiện tượng thụ tinh và hiện tượng thụ phấn


13

1


Zhann Z

24 tháng 3 2021 14:33

Phân biệt thụ tinh và thụ phấn: - Sự thụ tinh: hạt phấn có sự nảy mầm để đưa tế bào sinh dục đực của hạt phấn vào kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn tạo một tế bào mới gọi là hợp tử. - Sự thụ phấn: hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao gọi cây thông là cây hạt trần

0

Lihat jawaban (1)