Square root
VBT
Calculator
magnet

Trọng N

13 tháng 8 2021 07:53

câu hỏi

hãy nhìn vào các hình này: | / | / | /______________ | | |______________ hình nào tả góc vuông cân bằng: A.hình 1 B.hình 2 C. cả hai điều sai D. cả hai điều đúng


23

2


YT Y

13 tháng 8 2021 08:33

Hình 1

Trọng N

14 tháng 8 2021 07:08

đúng, hình1 vẽ góc vuông cân bằng

Thanh X

16 tháng 10 2021 05:57

ai biet

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai cần thắc mắc gì cứ hỏi mình nh é🥰

22

Lihat jawaban (5)