Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

17 tháng 12 2019 13:36

câu hỏi

Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo lực . Đơn vị đo lực là gì ?


0

3


Cao L

18 tháng 12 2019 13:34

Dụng cụ để đo lực là lực kế, đơn vị đo lực là Newton ( Niu-tơn )

Nguyễn C

23 tháng 12 2019 08:54

Niutơn chứ không phải là newton

Trần P

20 tháng 12 2019 13:02

Dụng cụ để đo lực là lực kế . Đơn vị đo lực là Niutơn (N) . Chúc bạn học tốt nhé

Thanh T

23 tháng 12 2019 09:32

dụng cụ đo lực là lực kế. đơn vị đo lực là Niutơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong các hồ nước vào mùa đông ở các xứ lạnh, lớp nước ở 4°C là nặng nhất. Tại sao 4°C lại nặng nhất

24

Lihat jawaban (2)

Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS? Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch

140

Được xác nhận