Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

22 tháng 12 2019 11:37

câu hỏi

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau của Truyện Ngụ ngôn và Truyện Cười?


0

1


Nguyễn H

24 tháng 12 2019 02:08

giống nhau là - đều là thể loại truyện dân gian - đều khuyên nhủ,răn dạy chúng ta một bài học nào đó và phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội khác nhau là - truyện cười: kể về hiện tượng đáng cười trong cuộc sống hoặc tạo ra tiếng cười mua vui - truyện ngụ ngôn: truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn truyện loài vật, sự vật và về cả con người để nói bóng gió.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề thi văn lớp 6như thế nào

0

Lihat jawaban (1)