Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

04 tháng 11 2019 13:41

câu hỏi

hãy nêu ý nghĩa của thuỷ điện hoà bình


0

1


Trương T

11 tháng 11 2019 10:01

nó giúp cung cấp nước cho đời sống và sản xuất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kể tên 5 đảo lớn xa bờ

2

Lihat jawaban (1)