Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng Y

27 tháng 2 2021 03:42

câu hỏi

hãy nêu điểm giống nhau về tìn cảm của tác giả Huy Cận và Tác giả An-phong-xo-do-de đói với tiếng mẹ đẻ / Thơ: Nằm trong tiếng nói yêu thương. Nằm trong tiếng Việt vấn vương một đời. Sơ sinh lòng mẹ đưa nôi. Hồn thiêng đất nước cũng ngồi bên con. Tháng ngày con mẹ lớn khôn. Yêu thơ, thơ kể lại hồn ông cha.


10

2


Hồng Y

27 tháng 2 2021 03:42

giúp với nha mn

Đinh Q

05 tháng 3 2021 11:51

còn cần giúp ko ạ ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy kể diễn cảm truyện con rồng cháu Tiên

0

Lihat jawaban (1)