Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan A

02 tháng 5 2021 13:00

câu hỏi

Hãy nêu cảm nhận về thiên nhiên đối với người da đỏ


20

5


Cừu C

02 tháng 5 2021 14:44

Thiên nhiên đối với người da đỏ : Vô cùng quý giá, phải gìn giữ và làm nó trở thành một nơi thiêng liêng, yêu quý, tôn trọng, bảo vệ

Nguyễn N

03 tháng 5 2021 07:40

🚺+🚹=🚼

Ngân P

06 tháng 5 2021 02:25

Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình.

Thùy L

07 tháng 5 2021 01:30

người da đỏ coi thiên nhiên là mẹ,tiếng nước chảy ,hơi thở của ngựa ,...là anh em,là cha. Thiên nhiên đối vs họ vô cùng quý giá.Tất cả mọi thứ trong thiên nhiên cứ như một gia đình của họ

Sen B

07 tháng 5 2021 14:19

Vô cùng quý giá,như là mẹ của con người,bảo vệ thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình vậy.Phải biết chăm lo,giữ gìn,bảo vệ môi trường thiên nhiên.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đêm nay bác không ngủ viếtlaf thể thơ nào ?

45

Lihat jawaban (17)

sáng nay trên sân trường lớp 6a7 đang lao động

19

Được xác nhận