Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

22 tháng 12 2019 03:07

câu hỏi

hãy nêu biẹn pháp chống ôn dịch thuốc lá


0

3


Bui T

22 tháng 12 2019 04:11

biện pháp: tăng thuế thuốc lá, cấm hoặc hạn chế, ở mức thích hợp, việc bán, nhập khẩu các sản phẩm thuốc lá miễn thuế hoặc không thuế bởi du khách quốc tế, treo biển cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng

Hoàng K

22 tháng 12 2019 07:01

tuyên truyền nè

Trần G

28 tháng 12 2019 06:28

Tuyên truyền sự hiểu của mình cho mọi người, đưa ra những biển cấm hút thuốc ở nơi công cộng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao nói bài chiếu dời đô ra đời phản ánh ý chí độc lập, tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt?

8

Lihat jawaban (1)

có nhỉ phương thức biểu đạt nào

27

Được xác nhận