Square root
VBT
Calculator
magnet

Cúc H

14 tháng 12 2020 05:54

câu hỏi

hãy làm phép tính về trừ hai phân thức tôi chưa hiểu lắm


8

1


H. Phan

14 tháng 12 2020 13:36

Em xem thêm video và làm lại một số bài tập trên App về phần này nhé, cụ thể chưa hiểu bài tập nào cô sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Trừ phân thức cũng tương tự như cộng: - Cùng mẫu thì trừ các tử (giữ nguyên mẫu) - Khác mẫu thì quy đồng đưa về cùng mẫu rồi lại trừ tử. -->Giống với cách làm trên phân số nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2=2x-3

5

Lihat jawaban (1)