Square root
VBT
Calculator
magnet

Bay N

12 tháng 4 2021 14:22

câu hỏi

Hãy kể tên và nêu hiểu biết của em về di sản văn hóa về địa phương


5

1


Hương V

14 tháng 4 2021 15:20

-Hoàng thành Thăng Long -Phố cổ Hội An -Thành địa Mỹ Sơn -Vịnh Hạ Long *Di sản văn hóa là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cà gì nghe là ko ưa nhỉ ?

21

Lihat jawaban (6)