Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

22 tháng 4 2021 01:48

câu hỏi

hãy kể một điều nào đó bạn nên tuyên truyền cho mọi người để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.


16

4


Trần P

22 tháng 4 2021 01:50

Tôi sẽ tuyên truyền mọi người hút thuốc thật nhiều vì càng hút thuốc nhiều thì còn người sẽ chết dần dần rồi sao đó thiên nhiên sẽ phát triển hơn và con người sẽ không tồn tại nữa

Trần P

22 tháng 4 2021 01:52

Sẽ không có ai đốt rừng, chặt phá rừng nữa

Jinju J

19 tháng 9 2021 02:49

Trần P bạn thật là sáng tạo😅

Jinju J

19 tháng 9 2021 02:49

Trần P bạn thật là sáng tạo😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đúng sẽ được 1 👍🏻, tìm 1 hình khác! 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

0

Lihat jawaban (1)