Square root
VBT
Calculator
magnet

Chien P

24 tháng 10 2022 13:21

câu hỏi

hãy giúp tôi

alt

4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chien P,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>c)</p><p>Ta có 30 phút = 0,5 giờ</p><p>Vậy tốc độ của xe đạp đi được là: V=S/T= 1,2/0,5=2,4km/h<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Chien P,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

c)

Ta có 30 phút = 0,5 giờ

Vậy tốc độ của xe đạp đi được là: V=S/T= 1,2/0,5=2,4km/h
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Tấn P

24 tháng 10 2022 13:38

<p>Ta có 30 phút = 0,5 giờ</p><p>Vậy tốc độ của xe đạp đi được là: V=S/T= 1,2/0,5=2,4km/h</p>

Ta có 30 phút = 0,5 giờ

Vậy tốc độ của xe đạp đi được là: V=S/T= 1,2/0,5=2,4km/h

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(158+2655)-1548=

13

Lihat jawaban (2)