Square root
VBT
Calculator
magnet

Cấm H

08 tháng 11 2022 10:11

câu hỏi

Hãy giúp tôi

Hãy giúp tôi

alt

15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 06:55

Được xác nhận

Chào em, Đáp án chính xác: How is your first week at secondary school (nghĩa là một tuần đầu tiên ở trường cấp 2 của bạn như thế nào) Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Phan N

07 tháng 12 2022 05:38

sbvdbd đhdbu

Kim N

17 tháng 12 2022 11:14

how is your first week at secodary school ( nghĩa là ngày đầu tiên ở trường cấp ) đúng không bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố các bạn trong đây có bao nhiêu con 🐜 🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜

49

Lihat jawaban (22)