Square root
VBT
Calculator
magnet

Lonh T

11 tháng 6 2021 07:44

câu hỏi

hãy giúp tôi giải bài hóa: Cho 1 hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 2M tạo được 2 muối có cùng số mol. a)Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu b) tính nồng độ của dung dịch sau phản ứng


13

1


P. Nguyen

11 tháng 6 2021 08:35

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: 2 muối có số mol bằng nhau -- > Gọi nCuSO4 = nFe2(SO4)3 = a mol CuO + H2SO4 -- > CuSO4 + H2O a a < -- a Fe2O3 + 3H2SO4-- > Fe2(SO4)3 + 3H2O a 3a < -- a nH2SO4 = a+3a=4a=0,2.2 -- > a = 0,1 mol a/ %mCuO = (0,1.80)/(0,1.80 + 0,1.160).100% = 33,33% %mFe2O3 = 100% - 33,33 = 66,67% b/ CM(CuSO4) = n/V = 0,1/0,2= 0,5M CM(Fe2(SO4)3) = 0,1/0,2 = 0,5M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận