Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

23 tháng 12 2019 09:48

câu hỏi

hãy giải thích tại sao khi mua cá, để xác định cá tươi hay không, người ta thường vạch mang cá để xem


1

1


Thiên N

27 tháng 12 2019 11:37

Nếu mang cá tươi chứng tỏ cá vừa mới chết, hoặc mới chết trong thời gian ngắn. Vì khi còn sống, cá hô hấp bằng mang nên nếu bộ phận mang cá còn tươi chứng tỏ cá cũng vẫn còn tươi. Còn cá không tươi thì thường mang sẽ thâm hoặc đen lại vì đã có một thời gian dài mang cá không hoạt động.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích hiện tượng về tăng giảm huyết áp khi chạy, mất máu, đói

4

Lihat jawaban (1)

dạ thầy cô giải giúp em 2 bài này với ạ.em cảm ơn thầy cô nhiều ạ. Bài 8: Ở một giống cà chua, có 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau tác động tích lũy lên sự hình thành trọng lượng và độ lớn của quả. Cây có quả bé nhất aabb và trung bình quả của nó nặng 30g. Cứ 1 alen trội trong kiểu gen đều làm cho quả nặng thêm 5g. Người ta tiến hành lai cây có quả to nhất với cây có quả bé nhất. 1. Hãy cho biết KG của cây có quả to nhất? Quả của nó nặng bao nhiêu? 2. Các cây F1 có quả nặng bao nhiêu? 3. Tìm kết quả phân tính ở F2 về trọng lượng của quả? Bài 9: Loại tính trạng sau đây ở cá chép là do 2 gen nằm trên 2 NST thường khác nhau quy định. Gen trội S tạo nên cá chép vảy, gen trội N tạo nên cá chép trần, cả 2 gen trội này trong KG tạo nên cá chép sọc, cả 2 cặp gen lặn tạo nên cá chép đốm, còn cặp gen NN thì làm trứng không nở. 1. Người ta cho lai cá chép vảy với cá chép sọc thì thấy cá chép con sinh ra gồm đủ dạng: cá chép sọc, cá chép vảy, cá chép trần và cá chép đốm. Hãy xác định KG của cặp cá bố mẹ. 2. Cặp cá bố mẹ trên đẻ được 1600 trứng, hãy tính số cá con mỗi loại. Biết rằng tỉ lệ sống của cá là 100%. 3. Trong một phép lai giữa cá chép trần với nhau, tỉ lệ sống của cá con là 100%. Hãy tính tỉ lệ trứng không nở và tỉ lệ cá con mỗi loại.

16

Lihat jawaban (2)