Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

23 tháng 12 2019 09:48

câu hỏi

hãy giải thích tại sao khi mua cá, để xác định cá tươi hay không, người ta thường vạch mang cá để xem


1

1


Thiên N

27 tháng 12 2019 11:37

Nếu mang cá tươi chứng tỏ cá vừa mới chết, hoặc mới chết trong thời gian ngắn. Vì khi còn sống, cá hô hấp bằng mang nên nếu bộ phận mang cá còn tươi chứng tỏ cá cũng vẫn còn tươi. Còn cá không tươi thì thường mang sẽ thâm hoặc đen lại vì đã có một thời gian dài mang cá không hoạt động.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao hệ tuần hoàn kín ưu thế hơn hệ tuần hoàn hở

14

Được xác nhận

Tại sao trong thực tế các loài cây vào giai đoạn ra lá non nếu gặp phải trời nắng gắt nhiệt độ cao sẽ bị cháy lá.

2

Lihat jawaban (1)