Square root
VBT
Calculator
magnet

Thọ B

29 tháng 11 2019 04:05

câu hỏi

hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân "


0

1


Pon P

09 tháng 1 2020 11:03

Ý nghĩa của câu tục ngữ "một hòn đất nỏ bằng giỏ phân" là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thân cây to ra do đâu

1

Lihat jawaban (6)