Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

19 tháng 11 2020 04:53

câu hỏi

Hãy giải thích câu thành ngữ :"Rừng vàng biển bạc"?


12

1


Ngọc T

25 tháng 11 2020 03:52

Vàng - Bạc: Những khoáng sản có giá trị cao. Ý nghĩa thành ngữ rừng vàng biển bạc từ xưa đã được ông cha ta ví von như là những thứ có giá trị cao được so sánh còn hơn cả tiền bạc, rừng và biển là hai loại tài nguyên thiên nhiên là nơi tạo ra của cải cũng như là thực ăn cho con người.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ý kién cho rằng chúng ta không lên tiếp xúc với những người bị nhiẻmc hiv/aids vì xẽ mang tính xấu và bị lây bệnh em có đồng ý với ý kiến đó không ?vì sao?

12

Lihat jawaban (3)