Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

07 tháng 4 2020 01:55

câu hỏi

hãy giải thích câu nói ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ, bằng sơ đồ lai.


1

1


Corona C

04 tháng 5 2020 14:33

Sơ đồ lai. P: AAxaa F1: Aa (100%TT trội) F1xF1: AaxAa F2: 1AA:2Aa:1aa (75% TT trội: 25% TT lặn)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng

9

Lihat jawaban (2)