Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ D

25 tháng 12 2019 13:43

câu hỏi

hãy giải thích câu " một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân"


0

1


Trương Đ

26 tháng 12 2019 01:39

Khi được phơi nỏ,nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí,tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt,hút đc nhiều muối khoáng.Mặt khác,khi đất đc phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh,mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt😉😉

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao người ta cần thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô?

0

Lihat jawaban (2)