Square root
VBT
Calculator
magnet

Jayzorophong N

14 tháng 1 2023 04:13

câu hỏi

Hãy giải phương trình: p) (x^(2)+x)^(2)+4(x^(2)+x)−12=0

Hãy giải phương trình:

 

p) (x^(2)+x)^(2)+4(x^(2)+x)−12=0

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 1 2023 12:17

Được xác nhận

<p>Chào em Jayzorophong N,</p><p>Đây là dạng bài giải phương trình tìm x.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>(x<sup>2</sup>+x)<sup>2</sup> +4(x<sup>2</sup>+x) -12=0</p><p>&lt;=&gt; x<sup>4 </sup>+2x<sup>3</sup> +x<sup>2</sup> +4x<sup>2</sup> +4x -12=0</p><p>&lt;=&gt; x<sup>4</sup> +2x<sup>3</sup> +5x<sup>2</sup> +4x -12=0&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x= 1 hoặc x= -2</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Jayzorophong N,

Đây là dạng bài giải phương trình tìm x.

 

Bài giải chi tiết:

(x2+x)2 +4(x2+x) -12=0

<=> x4 +2x3 +x2 +4x2 +4x -12=0

<=> x4 +2x3 +5x2 +4x -12=0 

<=> x= 1 hoặc x= -2

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận