Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

18 tháng 2 2023 13:00

câu hỏi

Hãy giải đáp bài toán này giúp tôi

Hãy giải đáp bài toán này giúp tôi

alt

9

2


Nguyễn Á

18 tháng 2 2023 14:12

<p>a) 7</p><p>c) 5</p>

a) 7

c) 5

Bùi T

19 tháng 2 2023 13:09

a)(7)

Phạm Q

19 tháng 2 2023 03:45

<p>a)8/9 &gt; 7/9 &gt; 6/9</p><p>c)2/7 &lt; 5/14 &lt; 3/7</p>

a)8/9 > 7/9 > 6/9

c)2/7 < 5/14 < 3/7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)