Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

21 tháng 9 2021 02:46

câu hỏi

hãy gạch chân từ không có 3 âm mờ mờ ông bụt ngồi nghiêng nghì gì ông vẫn ngồi yên lưng đền bỗng đâu mang tiếng sấm rền tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương


6

4


Linh T

22 tháng 9 2021 06:06

đáp án của mình là : ông, yên, em

Thu T

21 tháng 9 2021 03:03

mik ra đáp án nè

Thu T

21 tháng 9 2021 03:03

đáp án là ông yên em

Thu T

21 tháng 9 2021 03:07

mik ghi rõ hơn nha . ông , yên ,em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặt câu với quan hệ ' ?

1

Lihat jawaban (7)