Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

16 tháng 4 2022 11:05

câu hỏi

Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ 27°C


5

1


N. Ngandtt

10 tháng 5 2022 09:42

Chào em, cô trả lời câu hỏi của em như sau: Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q_toả = Q_thu m_1.c.∆t_1 = m_2.c.∆t_2 m_1.(t_1 - 1) = m_2.(t - t_2) 0,2.(100 - t) = 0,3.(t - 27) Giải ra ta được t = 56,2˚C Hãy tiếp tục đặt câu hỏi nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tô Hoài tên thật là gì?

16

Lihat jawaban (2)