Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

17 tháng 3 2021 05:50

câu hỏi

Hãy dịch nghĩa của đoạn văn sau : Hi today i talk you about my family. There are four people in my family. My name is nguyễn Chung Gia Kỳ. I'm eleven years old. I'm in grade 5, in đinh tiên hoàng primary school


17

1


V. Văn

18 tháng 3 2021 11:22

Hi everyone. My name is Nguyễn Chung Gia Kỳ. I'm eleven years old. I'm in fifth grade. I am studying at Đinh Tien Hoang primary school. Today, I'm going to talk about my family. There are four people in my family. My parents, my sister and me. Chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Chung Gia Kỳ. Mình mười một tuổi. Mình đang học lớp năm. Mình đang học trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Hôm nay, mình sẽ nói về gia đình của mình nhé. Có bốn người trong gia đình mình. Bố mẹ, chị gái và mình nè.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what's the matter with you?

3

Lihat jawaban (1)