Square root
VBT
Calculator
magnet

Tùng V

27 tháng 11 2019 13:57

câu hỏi

Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào?


0

1


Thảo P

08 tháng 12 2019 02:27

rắn, lỏng, khí

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao tròn các phòng thu thanh người ta lại phải làm các bức tường cách âm, sần sùi và treo rèm nhưng?

0

Lihat jawaban (1)