Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân L

29 tháng 4 2020 02:00

câu hỏi

hãy cho biết khí hậu của châu nam cực(chỉ trình bày khí hậu)? với đặc điểm khí hậu như vậy ở châu nam cức có những loài đọnga thực vật nào?


0

1


Nguyen T

29 tháng 4 2020 10:31

ngân lê

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

quan sát biểu đồ hình 6.1 trang 20 và cho biết nhiệt độ cao nhất , thấp nhất và lượng mưa cao nhất, thấp nhất trả lời nhanh đang cần gấpppppppppppp

9

Lihat jawaban (3)