Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy V

29 tháng 2 2020 14:02

câu hỏi

hãy cho biết có mấy quyền tự do cơ bản , đó là các quyền nào và quyền nào là quyền tự do cơ bản quan trọng nhất


4

1


Khánh N

20 tháng 3 2020 17:29

Chào em, cô là Khánh Ngọc. Trong chương trình giáo dục công dân lớp 12, chúng ta được học 5 quyền tự do cơ bản của công dân bao gồm: - Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân - Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân - Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân - Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín - Quyền tự do ngôn luận Đây là các quyền song song, riêng biệt nên chúng ta không thể đánh giá quyền nào là quan trọng nhất nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự bình đẳng trong Hôn Nhân A:Vợ có ít quyền và nghĩa vụ hơn chồng. B:Vợ có nhiều quyền và nghĩa vụ hơn chồng. C:Vợ, chồng khác biệt và nghĩa vụ. D:Vợ chồng có quyền bình đẳng ngang nhau.

2

Lihat jawaban (2)