Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng P

16 tháng 4 2020 07:40

câu hỏi

Hãy cho biết:27°C=...K


0

4


Phạm Đ

18 tháng 4 2020 05:25

27°C = 300.15°K

Trần K

22 tháng 4 2020 02:34

27°C=32°F+(27°C×1,8°F)=? tính đi

Phạm T

17 tháng 4 2020 08:19

7402.05 độ C

Ngô N

20 tháng 4 2020 12:52

300.15

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong các hồ nước vào mùa đông ở các xứ lạnh, lớp nước ở 4°C là nặng nhất. Tại sao 4°C lại nặng nhất

24

Lihat jawaban (2)

Tìm hiểu cách đo tốc độ bằng GPS? Tìm hiểu cách con người đo tốc độ bay của một thiên thạch

140

Được xác nhận