Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

09 tháng 10 2020 11:05

câu hỏi

hãy chep các câu sau đây vào vỡ bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp "...... là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện : từ............ tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm........... mang điện tích dương và vỏ tạo bởi........... "


4

1


Bin B

11 tháng 10 2020 02:12

(1) Nguyên tử (2) nguyên tử (3) hạt nhân (4) một hay nhiều electron mang điện tích âm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồng + với clo bằng j

2

Lihat jawaban (1)

Dùng 40,32 lít khí hiđro để khử hoàn toàn 112 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3. Hãy tính: a) Thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. b) Khối lượng mỗi kim loại sinh ra trong phản ứng.

20

Được xác nhận