Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều T

17 tháng 9 2021 12:02

câu hỏi

Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các chất sau: 1. Máy bay được sản xuất từ nhôm và một số chất khác. 2. Lọ cắm hoa làm bằng đất sét nung có nhiều hoa văn đẹp 3. Điện thắp sáng được dẫn từ nơi này sang nơi khác là nhờ sử dụng dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm được bọc nhựa. 4. Thân cây bạch đàn có thành phần chính là xenlulozơ được dùng để sản xuất giấy.


6

1


P. Nguyen

23 tháng 5 2022 02:38

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé Vật thể: máy bay, lọ cắm hoa, điện thắp sáng, cây bạch đàn, giấy Chất: nhôm, đất sét, đồng, nhựa, xenlulozơ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

9

Được xác nhận

Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua a gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất 2 chất rắn nặng 28,4 gam ( phản ứng xảy ra hoàn toàn ) 1) Tìm giá trị a? 2) Lập công thức phân tử của o xit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

7

Lihat jawaban (1)