Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

21 tháng 2 2020 04:30

câu hỏi

Hãy chứng tỏ: x=2,x=3 là nghiệm của phương trình x^2-3x+7=1+2x


0

1


Lê H

23 tháng 2 2020 06:38

Thay x = 2 vào phương trình: Ta có: 2^2-3.2+7 = 1+2.2 Thay x = 3 vào phương trình: Ta có: 3^2-3.3+7 = 1+2.3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai biết làm Bt 41,42 trang 25 về giải toán bằng cách lập phương trình toán tập 3

7

Lihat jawaban (1)