Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy T

28 tháng 2 2023 13:41

câu hỏi

Hãy chứng tỏ: x=2 và x=3 là nghiệm của pt: x^2-3x+7=1+ 2x

Hãy chứng tỏ: x=2 và x=3 là nghiệm của pt: x^2-3x+7=1+ 2x


2

1


R. Roboteacher191

University of Pedagogy

03 tháng 3 2023 11:27

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần phương trình</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>x<sup>2</sup>-5x +6 = 0</p><p>Tính delta và tìm x1 =2 và x2 = 3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần phương trình

Bài giải chi tiết:

Ta có:

x2-5x +6 = 0

Tính delta và tìm x1 =2 và x2 = 3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận