Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

29 tháng 12 2021 07:46

câu hỏi

hãy chứng minh 1+1=1


37

6


PhuongThanh P

29 tháng 12 2021 12:48

1 cái dép + 1 cái dép = 1 đôi dép

Lâm T

30 tháng 12 2021 06:32

👏 đúng rồi

Minh C

03 tháng 1 2022 12:31

1 chiếc dép lào cộng 1 chiếp dép lào bằng 1 đôi tông lào đúng không

Lâm T

04 tháng 1 2022 02:17

đúng rồi

Vân C

29 tháng 12 2021 11:29

sai rồi phải bằng 2 chứ

Tít T

29 tháng 12 2021 12:07

2 chứ

Đỗ H

29 tháng 12 2021 12:42

bằng 2 không phải 1

Bùi T

31 tháng 12 2021 00:54

What the fuck?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

80/2+10

1

Lihat jawaban (2)