Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 12 2022 12:17

câu hỏi

hãy biểu diễn lực sau lực kéo vật có phương nằm ngang chiều từ phải sang trái và có độ lớn 1000 N (1 ôn tập ứng với 200 N)

hãy biểu diễn lực sau lực kéo vật có phương nằm ngang chiều từ phải sang trái và có độ lớn 1000 N (1 ôn tập ứng với 200 N)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

31 tháng 1 2023 15:35

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn T,</p><p>Đây là dạng bài biểu diễn lực.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Em xem hình vẽ sau:</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em và chúc em học tốt.</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Nguyễn T,

Đây là dạng bài biểu diễn lực.

Bài giải chi tiết:

Em xem hình vẽ sau:

 

Cảm ơn em và chúc em học tốt.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận